PLAN: Kommunen sitt område i Åbøbyen skal etter planen bli plass for både barnehage, studentbustader og andre bustader.
PLAN: Kommunen sitt område i Åbøbyen skal etter planen bli plass for både barnehage, studentbustader og andre bustader.

Startar opp reguleringsarbeidet

Området i Åbøbyen skal bli plass for ny barnehage, 90 studenthyblar og andre bustader.

Eit varaprega formannskap gjekk i dag, fredag, inn for å gi kommuneadminstrasjonen klarsignal for å starta arbeidet med reguleringsplanen i Åbøbyen.

Arbeidet med reguleringsplanen startar med eit oppstartsmøte alt komande måndag.

Planen er å regulera området ved Håkonsgate/Torsveien/Hestesportbanen til areal for bustader,  barnehage og studentbustader med heile 90 hyblar.

Går alt etter planen til saksbehandlar Ørjan Djuv kan reguleringsplanen vera klar for vedtak i kommunestyret i januar 2014. Eit mål i planarbeidet er at studentbustadane skal vera klare til skulestart hausten 2014.

I formannskapet sitt vedtak heiter det:

«Formannskapet ber om at reguleringsarbeidet for studentboliger (hybler), barnehage, samt boligformål starter opp snarest. Kostnad for reguleringsarbeidet (ca. 220 000 kroner) dekkes i forbindelse med behandling av revidert budsjett. Vilkårene for overtakelse av tomter for studentboliger og boligformål legges fram for politisk behandling når reguleringsarbeidet har startet (før offentlig høring)».