*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
SER STORE MULIGHETER: Varaordførar Asle Rafdal (Ap, til venstre) og kommunalsjef fellestenester, Andreas Fløgstad, er her fotografert ved kraftstasjonen som var med på å starta krafteventyret i Sauda; Stasjon III i Sønnåhamn. Nå står Ryfylke-kommunane framfor nye og ekspansive mulegheiter innan europeisk kraft- og datatrafikk. (Foto: Ingvil Bakka)

I gang med reguleringsarbeidet

Området i Åbøbyen skal bli plass for ny barnehage, 90 studenthyblar og andre bustader.

Fredag gav Sauda formannskap klarsignal for oppstart av reguleringsarbeidet knytt til eit 13-14 mål stort område i Åbøbyen. Planen er at området skal gi plass for ny barnehage, studentbustader med 90 hyblar og andre bustader.

Området det er snakk om er på tilsaman 13-14 mål. Fire-fem mål skal etter planen brukast til barnehage. Det same er tenkt til studentbustader, og 1,3 mål skal regulerast til bustader. I tillegg kjem 2,5 mål som tidlegare har husa driftsavdelinga til kommunen og som nå blant anna skal nyttast til vegløysingar. Det vil også bli sett av plass til friområde ved stien langs Andedammen.

– Tilgang på fleire hyblar er svært etterlengta blant elevane ved den vidaregåande skulen. Eit slikt hybelprosjekt vil vera av stor betydning for Sauda vidaregåande skule, som er ein svært viktig institusjon i Sauda, og for Sauda, seier Andreas Fløgstad, fungerande rådmann.

Les meir i papirutgåva eller kjøp e-avisa.