Mistanke om promille

Onsdag kveld tok politiet hand om ein person dei mistenker for å ha køyrt bil i rusa tilstand i Sauda sentrum. Vedkomande vart teken med til blodprøve.