Utsett for hærverk på fredag den 13

Herja med bleier og knust glas.

Fredag kveld har einkvan utført hærverk inne på området til Brakamoen Barnehage på Andersengja.

Pappkontainer og avfallskontainer med bleier var tømt utover fortau og gate. I tillegg var det knust glas framfor småbarnsavdelinga på «Lilla avdeling».

– Trist hærverk, bare til besvær. Dette er skuffande, seier styrar i barnehagen, Laila Stødle.

Politiet er varsla om hendinga.

– Har de tips i saka, ring oss eller politiet, oppmodar Stødle.