*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
REAGERTE: Dagleg leiar i AS Forskaling, Alf Jostein Årtun, reagerte då arbeidet med gang- og sykkelstien på Saunes starta opp utan at det var utført ein anbodsrunde. Arbeidet, som blei utført av Risa AS, stod ferdig hausten 2012. Nå har Statens vegvesen blitt ilagt eit gebyr på 230 000 kroner som følge av brot på kunngjeringsreglar.

Vegvesenet braut kunngjeringsreglar

Saudafirma klaga – vegvesenet ilagt gebyr på 230 000 kroner.

– Det viktigaste er ikkje å få jobben, men å få muleghet til å vera med på å rekna på oppdraget. Viss andre er billegare enn oss er det heilt ok og bra samfunnsøkonomisk. Men det skal vera rettferdige prosessar rundt, seier Alf Jostein Årtun, dagleg leiar i AS Forskaling.

Statens vegvesen hadde i oktober 2009 kunngjort ein open anbodskonkurranse om drift- og vedlikehald av riksvegar, fylkesvegar og gang- og sykkelstiar langs riks- og fylkesvegar i fleire kommunar, deriblant Sauda. I april 2010 blei det inngått ein kontrakt med entreprenørselskapet Risa AS, som fekk jobben med å vedlikehalda vegane i Sauda. Kontrakt om asfaltarbeida blei inngått med NCC Roads.

Undervegs i desse åra blei det jobba aktivt politisk, både lokalt og på fylkesplan, med å få på plass finansiering til å bygga ein ny og sikker gang- og sykkelsti på Saunes, forbi Treaskjæret. Blant anna valde Sauda kommune å forskottera 2,7 millionar kroner til å bygga den 250 meter lange gang- og sykkelstien, med mål om å få fortgang i planane.

Hausten 2011 oppdaga Alf Jostein Årtun i saudafirmaet AS Forskaling at arbeidet med gang- og sykkelstien plutseleg blei sett i gang, utan at dei eller andre firma hadde fått muleghet til å tilby sine tenester knytt til arbeidet.

– Eg reagerte på at dette skjedde utan at arbeidet var sendt ut på anbod, og begynte å stilla spørsmål, fortel Årtun.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.