Meir pengar til leik

Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Leabøen, Rustå, Brakamoen og Veslefrikk barnehagar 10 000 kroner kvar.

Pengane vert gitt som midlar til å vidareføra prosjektet med gutar som leikeressurs i barnehagane. Fylkesmannen fann med det grunn til å imøtekoma søknaden frå Sauda kommune om ekstra midlar til dette føremålet.

Fylkesmannen ber om ein rapport om prosjektet i slutten av desember.