Får OU-midler

Kommunen får 105 000 kroner.

Sauda kommune har nyleg fått tilsagn om Opplysnings- og utviklingsmidlar (OU-midlar) i 2014. Midlane går til gjennomføring av arbeidsverktøyet K-Lean. Tilskotet frå Kommunesektorens organisasjon (KS) er på 105 000 kroner.