Rekneskap i minus

Med raude tal.

Rekneskapet 2013 for Sauda kommune er ferdig revidert. Det er gjort med raude tal. Onsdag orienterte rådmann Wictor Juul dei folkevalde i formannskapet om at rekneskapet viser 1,2 millionar kroner i underskot. Han ønsker å organisera eit dialogmøte om budsjettet før sommaren.

Rekneskapen vert lagt fram for kommunestyret onsdag 21. mai.