Minnar om forbod

Stor skogbrannfare nå.

– Det er forbod mot all bålbrenning ute i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Dette er eit nasjonalt forbod, minnar Harald Eikrem om.

Brannsjefen i Sauda kommune ber om at folk respekterer forbodet.

– Skogbrannfaren er spesielt stor nå, når me opplever sol og tørt vêr, seier han.