NY LEGE: Dokter Kamyar Ghajarzadeh er tilsett som tilsynslege ved Sauda distriktsmedisinske senter. Einingsleiar Ann Iren S. Nordhagen håpar den iranske legen kan bidra til eit styrka helsetilbod for pasientar ved Sauda DMS og bebuarar ved Høllandstunet og Åbøtunet. (Foto: Ingvil Bakka)
NY LEGE: Dokter Kamyar Ghajarzadeh er tilsett som tilsynslege ved Sauda distriktsmedisinske senter. Einingsleiar Ann Iren S. Nordhagen håpar den iranske legen kan bidra til eit styrka helsetilbod for pasientar ved Sauda DMS og bebuarar ved Høllandstunet og Åbøtunet. (Foto: Ingvil Bakka)

Etterlengta lege på plass

Dokter Kamyar Ghajarzadeh er ny tilsynslege ved Sauda distriktsmedisinske senter.

– Både under utdanninga mi og då eg jobba i Ungarn var eg ofte i kontakt med norske legestudentar, som snakka varmt om heimlandet sitt. Eg har lenge hatt lyst til å komma til Norge for å jobba, seier dokter Kamyar Ghajarzadeh.

1. april år starta han i ny jobb, som tilsynslege ved Sauda distriktsmedisinske senter (DMS). Jobben er ei full stilling, der 60 prosent utgjer tilsynslegeansvar ved DMS-en. Planen er at Ghajarzadeh også skal vera lege for bebuarane ved Åbøtunet og Høllandstunet. Sjølv om Sauda distriktsmedisinske senter også kan ha yngre pasientar, vil pasientgruppa hans i hovudsak vera godt vaksne saudabuar.

Dokter Kamyar Ghajarzadeh kjem frå byen Teheran i Iran. Han fullførte legestudiar i Ungarn i 2002. Etter uteksamineringa jobba han rundt to årsom assisterande professor ved eit medisinsk fakultet. Sidan 2004 har han praktisert som lege, først som sjukehuslege ved universitetssjukehuset i den ungarske byen Pecs i fem år, deretter som almennlege under spesialisering. Før han kom til Sauda har han dessutan hatt norsk arbeidspraksis ved Åkra legesenter på Karmøy.

Den iranske dokteren er alt i gang med å gjera seg kjent i det lokale legemiljøet, og møter fast til morgonmøtet ved Sauda legesenter. Han har også vore med på fleire legevaktoppdrag med andre legar. Tanken er at også dokter Ghajarzadeh skal delta i den kommunale legevaktordninga med tid og stunder.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her