Har tilstått fyrverkeri-bruk

Politiet ser på den eine skogbrannen inne ved Lona som oppklart.

– Saka er fedig etterforska og blir sendt til jurist for påtaleavgjerd, fortel politioverbetjent Thomas Breivik.

Ein saudamann i slutten i tenåra har erkjent bruk av fyrverkeri i samband med skogbrannen i området mellom Lona og avkjørsla til Fiveland i april. Vedkommande skal ha vore saman med ein jamaldring då fyrverkerileiken deira førte til brannutrykking tysdag 22. april. Eit mindre område på nedsida av vegen, mot elva, stod i fyr, men flammane blei raskt sløkt då brannvesenet tilfeldigvis var på Birkeland og hadde øving då brannmeldinga kom.