Laila St¿dle, Ivar Tangeraas *** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/AvisbilderArkiv: Redaksjon/AvisbilderArkiv: Redaksjon/Avisbilder
MÅ FORSETTA: Laila Stødle søkte 10. april i år om fritak frå sine politiske verv ut valperioden grunna mistillit mot ordførar Frode Sulen. Kommunestyret behandla saka i dag, onsdag, og eit klart fleirtal stemde mot å innvilga søknaden. (Arkivfoto: Arvid Horpestad)

Fekk ikkje fritak

Heller ikkje partikollegaene til Laila Stødle synest mistillit til ordføraren er god nok grunn.

– Ein må tola nederlag, og må bare rista det av seg og gå vidare, sa Høgres Ivar Tangeraas.

Kommunestyret diskuterte i dag, onsdag, om Laila Stødle skulle få fritak frå sine verv i lokalpolitikken ut  perioden. Bare representanten Jan Birger Eide frå Frp var villig til å gi Stødle fritak.

Les meir i papirutgåva fredag.