Gode eksamensresultat

Tiandeklassingane ved Sauda ungdomsskule presterte eit snitt på 4,3 på munnleg eksamen.

– Det er me kjempestolte av. Sensorane skrytte av elevane våre. Dei får også ros for sine fine opptredenar i møte med sensorar og lærarar – og framføringane sine, seier rektor Lars Terje Sandvik.

Onsdag i sist veke var tiandeklassingane ved Sauda ungdomsskule oppe i munnleg eksamen. Elevane var oppe i faga norsk, matte, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Heile ni elevar fekk toppkarakteren 6. Ifølge Sandvik var det seksarar i alle fem faga.

I tillegg fekk 18 elevar karakteren 5, medan elleve elevar fekk 4. 13 elevar fekk 3, medan tre elevar fekk karakteren 2. Ingen fekk 1-ar.

– Størstedelen av elevane enda i den øvste delen på karakterskalaen. Det er veldig bra. Både elevar og lærarar har gjort ei god jobb, seier Sandvik.

Tiandeklassingane var i mai oppe i skriftleg eksamen i matematikk. Resultata av denne får dei først rundt 20. juni.