Godkjenner teikningane

Planane no er så gjennomarbeidde at det kan leggast til grunn for ei realisering.

– Fylkesmannen rår til at dei reviderte teikningane av 23. mai vert godkjente som forpliktande teikningar for bustadprosjektet i Brekkeveien, skriv fylkeskonservator Jan G. Auestad i Rogaland fylkeskommune.

Dermed er planane Ivar Johannes Handeland i Hellvik Hus har om å bygga to firemanns-bustadar i Brekkeveien i Åbøyen kome eitt steg vidare. Etter ein omfattande dialog mellom Sauda kommune, fylkeskommunen, arkitekt Kirsten Fosstveit i Kon-Sul AS og tiltakshavar Ivar Johannes Handeland meiner fylkeskonservatoren at planane no er så gjennomarbeidde at det kan leggast til grunn for ei realisering av prosjektet.