Held fast ved namnet

Dei som bur i Sameiet Øgreid Brygge og Øgreid Brygge II vil fortsetta å bu nettopp der, det vil seia på adressenamnet Øgreid Brygge.

No ber dei Sauda kommune følga opp eitt av dei to alternativa Stadnamntenesta på Vestlandet tilrår, og vedta namneforma Øgreid brygge, altså med liten b i brygge.

Stadnamntenesta føreslo alternativa «Øgreid brygge» og «Øgreidkaien».

Ifølge sameiget har Stadnamntenesta på Vestlandet meldt at det no er Sauda kommune som skal fatta eit nytt vedtak i denne saka.