Ingen med promille

57 kontrollerte.

Sundag morgon gjennomførte politiet ein promillekontroll nær Sauda sentrum. Kontrollen varte i ein time. 57 førarar blei kontrollerte.

– Ingen av desse hadde promille, opplyser lensmann i Sauda og Suldal, Siri F. Indrebø.