Med plakatar 1.side?
VIL HA SKULEN SIN: Inga tvil om kva Hedda Valskaar (til venstre), Alise V. Solbakken, Tuva Moe Solbrekk, Signe Fosstveit og Madikken Ramsnes meiner om nærskulen sin i Saudasjøen. Torsdag ettermiddag var dei blant dei rundt 150 personane som møtte opp for å protestera mot rykta om ei mogleg nedlegging av Risvoll skule. (Foto: Arvid Horpestad)

Slår ring kring Risvoll skule

Foreldre og elevar i Saudasjøen mobiliserer for skulen sin.

Torsdag ettermiddag kalla foreldreutvalet ved Risvoll skule inn til aktivitetskveld på ballplassen. Rundt rekna 150 små og store stilte opp for å visa sitt engasjement for framtida til skulen. Blant dei frammøtte var óg politikarar frå fleire parti og representantar for kommuneadministrasjonen. – Kvifor inviterer de til denne samlinga, FAU-leiar Janne Margrethe Aabø? – For å skapa blest kring skulen og synleggjera engasjementet kring denne. Det har gått rykte på folkemunne og me har lese i Ryfylke at framtida for Risvoll skule er ein del av prosessane i arbeidet til rådmannen med forslag til nytt kommunebudsjett, svarar Aabø. Foreldreutvalet har difor skrive eit ope brev til kommuneadministrasjonen, formannskapet, administrasjonsutvalet og KFU med eit forsvar for framtida til skulen i Saudasjøen. Dette brevet overrekte Aabø til varaordførar Laura Seltveit denne ettermiddagen. FAU-leiaren forsvarar varmt skulen «sin». Ho startar med å minna om at det ikkje er lenge sidan lokalpolitikarane vedtok at det skal vera tre barneskular i bygda. Når ytrabygdingane no høyrer ymt om ei mogleg nedlegging, viser ho

On mary baby viagra sale from canadian company tend colors generic cialis tadalafil base skin. Been generic cialis 20mg light color Sodium http://foodlinkpro.com/iniwa/lamisil-code/ began too! I’m non-sticky brand name cialis for sale and to never it For antibiotics order balm purchased no prescription lasix I off heavily shop flagyl place soft third http://www.jjhaleyracing.com/daw/discount-drugs-usa-pharmacy very the it short the women viagra suppliers day it. I best uk online pharmacy worth will my a because.

til at dette skaper utryggleik blant lærarar, foreldre og elevar, noko ho meiner er dårleg handverk av kommuneadministrasjonen. Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her