*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
JAKTAR PÅ LOKAL: Helse Fonna sin seksjonssjef på eigedom ,Vidar Støyva (til venstre) og Andreas Fløgstad, kommunalsjef fellestenester i Sauda kommune, samarbeider for å skaffa nytt lokal til ambulansestasjonen. (Foto: Ingvil Bakka)

Leitar etter nytt ambulansebygg

Fem interessentar møtte opp då kommunen og Helse Fonna informerte om ønska for ei ny base for ambulansetenesta.

– Eg rekna med at det ville komma eit par, men så kom det fem. Det er spennande, seier Andreas Fløgstad, kommunalsjef i Sauda kommune.

Informasjonsmøtet i kommunestyresalen tysdag føremiddag vitna om at fleire lokale næringsaktørar kan vera interesserte i å ha ambulansestasjonen til Helse Fonna som leigetakar. Helse Fonna, som i dag leiger ein del av sine loka for omlag 1 400 kroner per kvadratmeter, ønsker å leiga opptil 300 kvadratmeter i eitt bygg og ser føre seg ein leigekontrakt på heile 15 år, pluss mulege opsjonar.

– Ønsket er at me kan flytta inn i nye lokal i løpet av 2015, men så lenge det er god framdrift og me veit at me går mot ei god løysing, kan me nok strekka oss litt til ut i 2016 også, seier Helse Fonna sin seksjonssjef på eigedom, Vidar Støyva.

Den lokale ambulansestasjonen ligg i dag på sjukehustomta i Åbøbyen der dei sju tilsette disponerer den snart seksti år gamle vaktmeisterleiligheten. Dei to ambulansebilane er plassert like i nærleiken, i det ”nye” garasjebygget frå 2000. Då ambulansetenesta flytta inn i 1996 blei det gjennomført ei mindre oppussing av leiligheten, men lokala ber elles preg av alder og slitasje. Manglande isolasjon og ventilasjon gjer blant anna at bygget blir veldig kaldt om vinteren og veldig varmt om sommaren.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her