*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
BLEI EINIGE: Ordførar Frode Sulen argumenterte sterkt for å tilsetta ein ”lobbyist”, men møtte motbør både i eigne rekker og blant opposisjonen. I pausen blei alle dei sju politikarane i formannskapet einige om eit kompromiss. Frå venstre: Ivar Tangeraas (Høgre), Laura Seltveit (Arbeidarpartiet), Eirik Birkeland (Senterpartiet) og Sulen (Arbeidarpartiet). (Foto: Ingvil Bakka)

Vil ikkje tilsetta ”Supermann”

Saudapolitikarane inngjekk kompromiss om Etneveg-strategien framover.

Sauda og Etne har lenge jobba saman for å få realisert ei veg- og tunnelløysing mellom dei to nabokommunane. Dei to kommunane har leika med tankane om å i felleskap tilsetta ein person, ein slags lobbyist, som skal jobba i ei halv stilling med å promotera og jobba for å få realisert prosjektet.

Rådmann Wictor Juul skriv i si innstilling til politikarane at han meiner det er best å venta med å avsetta større ressursar til arbeidet med vegen mellom Sauda og Etne til areal- og transportplanane for Haugalandet og Ryfylke er ferdig behandla. Planane skal vedtas komande haust. Den korte tida fram mot vedtaka gjer at ordførar Frode Sulen likevel meiner det er viktig å setta inn eit kraftig støt nå, ikkje minst med tanke på at Forsand nyleg har tilsett ein person til å fronta sine interesser i planarbeidet.

Dei andre politikarane i formannskapet, derimot, meinte at eit drygt halvår er altfor kort tid til at ein person får utretta noko utslagsgivande.

­ – Eg synest det er naivt å tru at ein ”supermann” skal gå inn å oppretta så mykje på såpass kort tid som eit halvår. Tilsetting og det å bygga opp eit kontaktnett tar tid, minna Høgres Knut Atle Seim om.

Høgres Ivar Tangeraas formulerte til slutt følgande fellesforslag: ”Formannskapet ber rådmannen prioritera og intensivera arbeidet med transportplan-arbeidet på Haugalandet og i Ryfylke fram til desse planane blir vedtatt neste haust. Formannskapet løyver inntil 100 000 kroner for å leiga inn ekstern bistand i dette arbeidet. Sauda kommune inviterer også Etne kommune til å bidra med det same beløpet til dette arbeidet.”

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.