*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
NYTT TILBOD: Til hausten kan ein ta lærarutdanning medan ein bur i Sauda. Haldis Paulsen er kontaktlærar for fjerde klasse ved Fløgstad skule. (Foto: Ingvil Bakka)

Nytt desentralisert høgskuletilbod startar opp

Nå blir det muleg å bu i Sauda – og ta lærarutdanning.

– Det er ikkje begrensa antal plassar, men det er eit ønske om minst 40 deltakarar, seier Hans Hylen Solberg, prosjektleiar for Utdanning i Ryfylke.

Torsdag i sist veke vedtok styret i Høgskolen Stord/Haugesund å starta opp desentralisert lærarutdanning i Ryfylke. Målgruppa er innbyggarar i dei seks ryfylkekommunane Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Sauda, Strand og Suldal – og folk som bur i Etne og Vindafjord kommunar. Det nye studietilbodet er ei grunnskulelærar-utdanning, der ein blir lærar for elevar frå første til sjuande klasse. Tidlegare i haust, før vedtaket i høgskulestyret var endeleg fatta, blei det halde eit informasjonsmøte om det planlagde utdanningstilbodet. Rundt 30 personar melde då si interesse. Blir det nok studentar startar tilbodet opp alt komande haust.

I det nye studietilbodet vil det bli lagt opp til to årlege samlingar på høgskulen på Stord, lokale samlingar med videooverføringar, nettmøte og diskusjonsforum på nett. Studentane må gjennom munnlege oppgåver og presentasjonar, og skriftlege innleveringar – og sjølvsagt praksisperiodar.

Les meir i pairutgåva eller last ned eavis her