Prosjektgruppe Folkets Hus
GRUPPE I ARBEID: Planane er lagt for å føra Folkets Hus tilbake til gammal stordom, freding og ny bruk i 2017/2018. Arkitektkonkurransen for nybygget på nabotomta ver lyst ut på nyåret, planen er byggestart i 2016. Prosjektgruppa: Kultursjef Åshild Marie Øverland, David De Heer frå teknisk eining og kulturhuskonsulent Rune Håndlykken (til høgre) har travle tider. (Foto:Arvid Horpestad)

Mobiliserer for Folkets Hus

Folkets Hus i Sauda skal verta landets første freda bygg av sitt slag.

Prosjektgruppa, med kulturhuskonsulent Rune Håndlykken, kultursjef Åshild Marie Øverland og David De Heer frå teknisk eining i Sauda kommune er i arbeid. Referansegruppa med representantar frå fleire kor, revy- og teaterlaget, kulturskulen, ungdommar og andre frivillige lag vart etablert i førre veke. Arkitektkonkurransen for nybygget på nabotomta, eit bygg som skal påbyrjast i 2016, er nær føreståande. I mellomtida skal referansegruppa koma med sine innspel om innhaldet i nybygget. Tanken om å føra drifta vidare i eit ideelt aksjeselskap med Sauda kommune som hovudaksjonær skal bearbeidast.

Det «nye» Nye Folkets Hus skal stå klart i 2017/2018.

– Etter restaurering og tilbygg vil Folkets Hus verta det første Folkets Hus i landet som vert freda, framhevar kulturhuskonsulent Rune Håndlykken.

18.november presenterte Rune Håndlykken, varaordførar Laura Seltveit, Hlge Handeland leiar i Sauda Fabrikkarbeiderforening og kultursjef Åshild marie Øverland prosjektet for ein samla Rogalandsbenk på Stortinget.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her