Innstilt og stengt

Vått og vindfullt.

Hurtigbåten sine avgangar mellom Sauda og Stavanger og omvendt har vore innstilt sidan klokka 13.00 i dag, då båten hadde store problem med å legga til kai i Sauda på grunn av uvêret.

Også Ropeidferja er innstilt inntil vidare.

Etter det Ryfylke kjenner til skal også vegen mellom Sauda og Hellandsbygd vera trafikkmessig utfordrande.  Eitt knekt tre sperrar delar av vegbanen like etter Lona-svingen og vinden er svært sterk i området.