Komiteleiar står fast på stortingsvedtaket

Ola Elvestuen, leiar av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, seier grunneigarane må legga fram nye faglege vurderingar av vernet av Åbødalsvassdraget før det kan koma på tale for landets øvste parlamentariske organ å sjå på saka på nytt.

– Ja, eg har fått presentert problemstillinga i Åbødalsvassdraget av grunneigar Johannes Bakka og eit knippe andre involverte partar, seier Ola Elvestuen i eit møte med Ryfylke på tampen av hans to dagar lange besøk i Sauda tidleg i denne veka.

Venstre-politikaren Elvestuen er leiar av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og var invitert til Sauda av dei 18 grunneigarane som i 2002 søkte om å få bygga eit småkraftverk i Åbødalen.

Fleirtalet i Stortinget vedtok i februar 2005 å ta vassdraget inn i Verneplan for vassdrag. Grunneigarane har sidan kjempa for å gjort om denne avgjerda, i det dei viser til at Stortinget fatta vernevedtaket utan at korkje dei eller Sauda kommune fekk uttala seg. Ola Elvestuen er den førebels siste av ei lang rekke sentrale rikspolitikarar grunneigarane har vore i kontakt med i denne samanhengen gjennom åra. Mellom anna sa stortingsfleirtalet i 2007 nei til eit forslag frå Framstegspartiet om å behandla vernet av Åbødalsvassdraget på nytt.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.