Åbødalen
NY TID: Rundt 107 hytteeigarar i Åbødalen vil snart oppleva hyttelivet på ny måte når Haugaland Kraft no skal elektrifisera dalen. (Foto: Arvid Horpestad)

Klart for hyttestraum

Haugaland Kraft startar gravearbeida i Åbødalen så fort snøen har smelta.

– Per i dag har 107 hytteeigarar i Åbødalen inngått avtale, og framleis melder ein og annan etternølar seg. Me er fornøgd med responsen, og me har fått gode tilbakemeldingar frå hytteeigarane så langt, seier fagansvarleg i Haugaland Kraft, Einar Nilsen.

Nilsen opplyser at kraftselskapet no har skrive under kontrakten med entreprenøren som skal grava kabelgrøftene.

Haugaland Kraft har alt lagt inn bestillingane på kablar og anna materiell som skal i grøftene.

Med 107 bestillingar på bordet ser Einar Nilsen føre seg ein estimert felleskostnad på rundt rekna 33 000 kroner per hytte som ønsker innlagt straum.

Øyvin Rasmussen, som både er nyvalt leiar i Åbødalen hytteforening og leiar for gruppa som arbeidde fram elektrifiseringa av Åbødalen, trur prosjektet óg vil gi positive ringverknadar for det lokale næringslivet. Han reknar med at dei 107 hytteeigarane ønsker å nytta høvet til å installera komfyr, kjøleskap og anna elektrisk utstyr i fritidsbustadane sine, og håpar mesteparten av dette vert kjøpt inn lokalt.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her