*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
KOMMUNESAMANSLÅING: Kven vil samarbeida med kven når spørsmålet om kommunesamanslåingar (eller ikkje) står på dagsorden? Suldal kan tenka seg å trekka inn Hjelmeland i eit alternativ saman med Sauda, noko saudapolitikarane ikkje synest noko om. (Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka)

Nytt slag i ansiktet til Suldal

Suldal vil utgreia eit kommunesamarbeid med Sauda og Hjelmeland. Det vil Sauda ikkje ein gong vurdera.

– Akkurat i dag må eg innrømma at dette og Sauda sitt riksveg 13-utspel dempar lysta på eit framtidig kommunesamarbeid, seier ordførar i Suldal, Torkel Myklebust.

Kommunestyret i Suldal vedtok tysdag i denne veka kva alternativ kommunen vil utgreia i arbeidet med ny kommunereform. Rådmannen hadde lagt fram tre forslag. Det eine var ei løysing der Suldal forblir åleine, det andre var ei samanslåing med Sauda og det tredje var ein storkommune saman med Sauda, Etne og Vindafjord. I møtet føreslo ordførar Myklebust å ta med Hjelmeland i Suldal-Sauda-alternativet, noko han fekk kommunestyret med på.

Men eit slikt alternativ vil saudapolitikarane ikkje bruka tid og pengar på å vurdera.

– Suldal snakkar om Sauda, Suldal og Hjelmeland. Eg meiner me bør stå fast på dei fem alternativa me har, sa Arbeidarpartiets Hallgeir Amdal då han gjekk på talarstolen under kommunestyret sitt møte onsdag.

Han fekk talarstøtte frå Høgres Knut Atle Seim.

Formannskapet si innstilling, der to alternativ var lagt til rådmannen sine tre føreslåtte alternativ, blei deretter einstemmig vedtatt av saudapolitikarane.

Sauda vil nå jobba for å utgreia fem mulege løysingar i ei framtidig kommunereform; Sauda åleine, Sauda/Suldal, Sauda,/Suldal,/Etne/Vindafjord, Sauda/Vindafjord og Sauda/Vindafjord/Etne.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her.