HAR OMBESTEMT SEG: Arbeidarpartipolitikar Asle Rafdal la i dag fram forslag om å behalde legevakta i Sauda på vegne av sitt parti og Senterpartiet. Både administrasjonsutvalet og formannskapet var einige i forslaget. Den endelege avgjerda ligg i hendene på kommunestyrerepresentantane, som skal diskutere saka 22. april.
HAR OMBESTEMT SEG: Arbeidarpartipolitikar Asle Rafdal la i dag fram forslag om å behalde legevakta i Sauda på vegne av sitt parti og Senterpartiet. Både administrasjonsutvalet og formannskapet var einige i forslaget. Den endelege avgjerda ligg i hendene på kommunestyrerepresentantane, som skal diskutere saka 22. april.

Unisont ja til lokal legevakt

Formannskapet følgte opp vedtaket som blei gjort i administrasjonsutvalet.

Etter at legevaktsaka tok ei brå vending under administrasjonsutvalet i dag, onsdag, skulle diskusjonen tas opp igjen i formannskapet like etterpå. Utvalet gjekk imot rådmmanen sitt forslag om å flytte legevakta til Ølen og stemte einstemmig for eit nytt forslag frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet som inneber å behalde ordninga i Sauda.

Formannskapet var, som venta etter møtet i administrasjonsutvalet, heilt einige i ei løysing der legevakta blir bevart i Sauda. Det var lite diskusjon, men fleire heldt innlegg for å forklare kvifor dei meiner at ei lokal legevakt er det beste alternativet.

Formannskapet består av sju representantar. I dagens møte møtte Asle Rafdal (Ap), Wenche Hoftun (Ap), Frode Sulen (Ap), Hallgeir Amdal (Ap), Jan Birger Eide (Frp), Knut Atle Seim (H) og Eirik Birkeland (Senterpartiet).

Den endelege avgjerda blir tatt i kommunestyremøtet 22. april.