Ordførar Frode Sulen (til venstre) og kommunestyrerepresentant Asle Rafdal presiserer at forslaget om lokal legevakt er eit resultat av fleire ting. Rafdal framhevar at partiet har trengt fleire svar før dei tok ei ny avgjerd.
Ordførar Frode Sulen (til venstre) og kommunestyrerepresentant Asle Rafdal presiserer at forslaget om lokal legevakt er eit resultat av fleire ting. Rafdal framhevar at partiet har trengt fleire svar før dei tok ei ny avgjerd.

Avviser taktisk spel

Arbeidarpartiet understrekar at det endra synet i legevaktsaka ikkje er eit forsøk på stemmesanking under haustens kommune- og fylkestingval.

– Dette har INGENTING med valkampen å gjere, avviser kommunestyrerepresentant for Arbeidarpartiet, Asle Rafdal på spørsmål om at Arbeidarpartiet si heilomvending i legevaktsaka er ein form for valflesk.

Under administrasjonsutvalet onsdag la Rafdal, på vegne av Arbeidarpartiet og Senterpartiet, fram eit forslag som innebar at Sauda kommune ikkje går inn i ein samarbeidsavtale med Etne, Vindafjord og Suldal kommunar om felles legevakt i Ølen, men beheld istaden tenesta lokalt. Forslaget blei einstemmig vedtatt både i administrasjonsutvalet og i formannskapet like etter.

For 366 dagar sidan vedtok fleirtalet i kommunestyret eit interkommunalt helsesamarbeid som innebar ei felles legevakt for Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord i Ølen. Då stemte åtte av dei 19 kommunestyrerepresentantane imot forslaget. Dei elleve som var for representerte Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre. Både Krf-politikar Bernt Egil Strømme, Venstre-representant Knut Saua og fleire av dei ni arbeidarpartirepresentantane hadde i forkant signalisert at dei var usikre på kva standpunkt dei kom til å ta i saka, men stemte altså likevel for flytting av legevakta. Nå har fleirtalet i Arbeidarpartiet endra meining.

– Eg har lest, søkt og snakka med mange personar. Eg hadde på eit tidspunkt skrive eit seks sider langt lesarinnlegg, men valde å ikkje publisere det for å ikkje heite opp ei alt betent sak. I desember i fjor leverte eg eit forslag om kommunen kunne bevilga 100 000 kroner til ein utbetra helikopterplass som kunne nyttast under ugunstige forhold. Med andre ord; saka har blitt jobba med heile tida, presiserer Rafdal.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.