BLIR AVVIKLA: Nærbutikken Coop Marked blir lagt ned innan utgangen av mai. Trude Marie Sele (til venstre) har dei siste åra vore vikar hos butikksjef Irene Ripland, som har heile 25 års erfaring i Coop-systemet. Regiondirektør Trygve Vikse innrømmer at det er trist at den minste Coop-butikken på Haugalandet nå blir lagt ned. (Foto: Ingvil Bakka)
BLIR AVVIKLA: Nærbutikken Coop Marked blir lagt ned innan utgangen av mai. Trude Marie Sele (til venstre) har dei siste åra vore vikar hos butikksjef Irene Ripland, som har heile 25 års erfaring i Coop-systemet. Regiondirektør Trygve Vikse innrømmer at det er trist at den minste Coop-butikken på Haugalandet nå blir lagt ned. (Foto: Ingvil Bakka)

Legg ned Coop-butikken i Saudasjøen

Sviktande økonomi og dårleg omsetning gjer at nærbutikken blir lagt ned i løpet av mai.

– Det er trist. Både for dei tilsette og for Sauda. Men me har snudd alle steinane me kan og har funne ut at nå går det ikkje lenger. Coop-styret har bestemt seg for at butikken i Saudasjøen skal avviklast, seier Trygve Vikse, regiondirektør i Coop Sørvest.

Måndag i denne veka måtte han ta turen inn til Saudasjøen for å informera dei tilsette om Coop-styret sitt nedleggingsvedtak. Den minste Coop-butikken på Haugalandet vil innan utgangen av denne månaden vera historie.

Den vesle daglegvarebutikken i Saudasjøen har halde stand i fleire år, som ein motvekt til dei stadig større matvarebutikkane i meir sentrale strøk. Vikse legg ikkje skjul på at det har vore tøft å halda butikken open, år etter år, med stadig sterkare konkurranse frå sentrumsbutikkane og med ein tilsvarande svikt i omsetninga.

– Det er krevande å driva butikk med ei så lita omsetning, Me har sett at omsetninga har gått nedover kvart år og då blir det umuleg å fortsetta, meiner Vikse.

Nærbutikken har dei siste åra drive i minus.

Då Coop-konsernet kjøpte opp Ica Norge tidlegare i år og starta ein omfattande butikk-salprosess for å få oppkjøpet godkjent av konkurransetilsynet, blei det spekulert i om nærbutikken i Saudasjøen var ein av butikkane som ville bli ramma. At saudasjøenbutikken ikkje stod på salslista var ikkje overraskande, men fleire frykta at omorganiseringa i Coop-systemet ville setta fart på ei muleg nedlegging. Vikse avviser at dette har påverka prosessen knytt til drifta av nærbutikken.

– Ei nedlegging av butikken i Saudasjøen hadde skjedd uansett, og har ingenting med Ica-oppkjøpet å gjera, seier han.

Butikken i Saudasjøen har i dag tre tilsette. Coop jobbar nå for å finna gode løysingar for dei tilsette, som alt i løpet av denne månaden er ferdige med sine jobbar ved butikken i Saudasjøen.

Les meir i papirutgåva fredag.