UNDER EIGE TAK: Bedrifta E Janson Service er no etablert under eige tak på sentrumstomta som tidlegare gav plass til ein bilverkstad. Arbeidsstokken er også utvida til å tella fire personar, og her er tre av dei samla til matpause. Frå venstre: Einar Tveit, eigar Einar Janson og Odd Egil Tveit. (Foto: Bjørn Inge Mong Aalvik)
UNDER EIGE TAK: Bedrifta E Janson Service er no etablert under eige tak på sentrumstomta som tidlegare gav plass til ein bilverkstad. Arbeidsstokken er også utvida til å tella fire personar, og her er tre av dei samla til matpause. Frå venstre: Einar Tveit, eigar Einar Janson og Odd Egil Tveit. (Foto: Bjørn Inge Mong Aalvik)

Bygger ut og ekspanderer

I fjor kjøpte han bygg og tomt etter den tidlegare bilverkstaden i sentrum. No har han bygt på 160 kvadratmeter bygningsmasse og tilsett ein person til.

Når Ryfylke ringer Einar Janson i E. Janson Service for å avtala tid for eit intervju, står han høgt oppe i ein lift på smelteverket. Når me møtest for ein prat i den nye basen for firmaet hans kjem han rett frå ei anbodssynfaring i Suldal.

– Ja, me er ein del i Suldal, faktisk, men me er mest her lokalt. Dei seinare åra har Eramet Norway Sauda vel vorte ein hovudkunde, fortel han.

Einar Janson starta firmaet E. Janson Service i 1995. Då var han den einaste tilsette. Sidan har bedrifta stadig utvikla seg. I juni i fjor kjøpte han bygg og tomt etter den tidlegare bilverkstaden i sentrum og flytta før årsskiftet verksemda eit par hundre meter opp frå sjøkanten på Vangnes.

– Litt tilfeldig. Den tidlegare bilverkstaden vart til salgs. Samstundes har eigaren av bygget firmaet mitt tidlegare heldt til planar om eit nybygg i det området. Så, då høvet til å kjøpa kom måtte eg berra handla, seier bedriftseigaren, og legg til at det var viktig for han å sikra at firmaet ville vera lokalisert i sentrum.

Då han kjøpte såg han óg fort behovet for å utvida bygningsmassen på sentrum. Følgeleg har han og dei tilsette no brukt fleire månader på å føra opp tilbygg på til saman kring 160 kvadratmeter. Dette ved sida av alle oppdraga kundane vil ha utført. Berre arbeida med grunnmuren er utført av andre.

– No har me fått mykje større plass, konstaterer han fornøgd.

Samstundes med flyttinga og utviding av bygningsmassen har Einar Janson óg tilsett ein ny medarbeidar.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her