Netcomkundar med dekning

Netcom har ein basestasjon ute av drift i Sauda. Netcomkundar rapporterer om manglande mobildekning.

Netcom har fått basestasjonen i drift i Sauda.

– Ein av våre basestasjonar var utan straum. Haugaland Kraft hadde eit straumbrot i området, opplyste kommunikasjonsrådgivar i Netcom, Ellen C. Scheen, tysdag.

Basestasjonen var i drift tysdag kveld.