SLO ALARM: Aksjehandel ved Oslo Børs i februar og mars 2014 fekk Finanstilsynet til å slå alarm. Nå er to saudamenn tiltalt av Økokrim. (Foto: Oslo Børs)
SLO ALARM: Aksjehandel ved Oslo Børs i februar og mars 2014 fekk Finanstilsynet til å slå alarm. Nå er to saudamenn tiltalt av Økokrim. (Foto: Oslo Børs)

To saudabuar tiltalt av Økokrim

Økokrim har tatt ut tiltale mot tre menn for ulovleg innsidehandel. To er frå Sauda.

Finanstilsynet slo alarm etter aksjehandel i oljeselskapet Rocksource i februar/mars 2014. Økokrim starta etterforsking og meinte at fire personar var involvert i ulovleg innsidehandel. Det blei utført handlar i Rocksource-aksjar før nyheiten om at oljeselskapet hadde gjort eit viktig funn. Då selskapet offentleggjorde funnet steig børskursen på selskapets aksjar med 118 prosent.

Ein person frå Sauda i 50-åra er nå tiltalt av Økokrim for å ha gitt frå seg informasjon om funnet og «oppfordret eller ansporet» ein annan saudabu til å handle aksjar i selskapet før funnet blei offentleggjort.

Den andre saudabuen, ein mann i 60-åra, handla til saman 764 236 aksjar i Rocksource ASA i perioden 27. februar til og med den 5. mars 2014. 500 000 aksjar ble handla i eige navn, medan dei resterande aksjane blei handla gjennom mannens eigedomselskap. Den 6. mars gjorde Rocksource det kjent at dei hadde gjort eit olje- og gassfunn på Pil-feltet i Norskehavet.

Mannen i 60-åra er nå tiltalt av Økokrim for brot på verdipapirhandellova under paragrafen som seier: «kjøp av finansielle instrumenter notert på norsk regulert marked må ikke foretas for egen eller fremmed regning av noen som har innsidehandel.»

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.