*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
KVEN SKAL SKATTE?: Sønnå Høg blei opna i 2009. Saudefaldene eig kraftverket, men meiner at leigeavtalen mellom dei og Statkraft ikkje inneber at Saudefaldene er skattmessig eigar. (Arkivfoto)

Kan få skattesmell

Saudefaldene går rettens veg etter at Sentralskattekontoret har vedtatt at bedrifta er skattmessig eigar av Sønnå Høg.

– Saka er kompleks og har gått over fleire år. Eg synest det blir feil å gå inn på argumentasjonen vår nå før rettsaken startar. Saka skal behandlast og det er opp til dommaren kva utfall vi får, kommenterer direktør ved Saudefaldene, Svein Ilstad.

I 2000 signerte Saudefaldene og Statkraft ein leigeavtale som inneber at førtsnemnde får disponere kraftverk og fallrettar i samband med Saudautbygginga. Avtalen varer til utgangen av 2030 og var bygd på forutsetningar som blei vedtatt i ein eigen stortingsproposisjon i 1999. I 2008 vedtok Sentralskattekontoret at Statkraft var skattmessig eigar av Dalvatn, Sønnå Høy og Sønnå Lav kraftverk. Statkraft klaga på vedtaket som omhandla Sønnå Høg, noko dei fekk medhald for i 2011. Skattesentralkontoret meinte då at det var Saudefaldene som skulle skatte for dette kraftverket.

– Då tok vi ut søksmål mot vedtaket, fortel Svein Ilstad.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.