*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
SER STORE MULIGHETER: Varaordførar Asle Rafdal (Ap, til venstre) og kommunalsjef fellestenester, Andreas Fløgstad, er her fotografert ved kraftstasjonen som var med på å starta krafteventyret i Sauda; Stasjon III i Sønnåhamn. Nå står Ryfylke-kommunane framfor nye og ekspansive mulegheiter innan europeisk kraft- og datatrafikk. (Foto: Ingvil Bakka)

Ser arbeidsplassar i data

Internett skaper ny kraftkrevande industri med mange arbeidsplassar. Ryfylke-kommunane ønsker å kaste seg inn i kampen.

I takt med at internettbruken aukar dag for dag er det eit stort behov for å etablere nye datasenter som kan lagre data i store mengder.

– I Ryfylke-kommunane ligg svært mykje til rette for å etablere slike datasenter, opplyser varaordførar Asle Rafdal og kommunalsjef Andreas Fløgstad.

Men det er ein vesentleg ting som manglar. Norge treng bedre internettforbindelse til Europa. Sør-Vestlandet har ein gylden mulegheit til å få ein fiberkabel over til England i samband med den nye straumkabelen som skal leggast til England.

– Fiberkabelen vil bli halvparten så dyr dersom den blir lagt saman med straumkabelen, opplyser Asle Rafdal.

Ryfylke-kommunane jobbar derfor saman for å få realisert denne datakabelen, som saman med straumkabel i NSN-prosjektet er kostnadsrekna til 195-210 millionar kroner. Åleine ville ein slik 730 kilometer lang kabel mellom Norge og England ha kosta 364 millionar kroner.

Å legge datakabelen saman med straumkabelen vil med andre ord spare prosjektet for heile 155 millionar kroner.

Store internettbaserte aktørar som Facebook og Google treng stadig ny kapasitet for å ta unna den auka datatrafikken.

– Kvar 18 månad blir datatrafikken i verda dobla. Innan 2020 treng Europa 200 nye datasenter, og då snakkar me om dei store datasentra, seier Andreas Fløgstad.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her