*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
FEKK PLASS TRASS SPRENGT KAPASITET: Laboratoriet ved Sauda legesenter har ein svært travel mars månad. Det fekk Odd Wiik merke, som først trudde at han måtte til Haugesund for å ta prøvar. Då det likevel løyste seg, var det til stor lette for både Wiik og kona Solveig Wiik. (Foto: Even Emberland)

Sprengt kapasitet ved laboratoriet

Det er svært travle tider for laboratoriet ved Sauda legesenter. Det fekk Odd Wiik merke.

Einingsleiar ved Sauda legesenter, Olivia Obtinario, vedgår at mars er ein krevjande og hektisk månad for dei. Påsken med tilhøyrande raude dagar gjer det svært travelt og har skapt venteliste for personar som ønsker ein time for å ta prøvar ved laboratoriet.

– Det er særleg tre faktorar som gjer det utfordrande. Den første er at me må halde stengt på fredagar som ein følge av postomlegginga. For det andre er me veldig sårbare på laboratoriet. Det er få folk som kan jobbe der og steppe inn ved til dømes sjukdom. Det tredje er at det er heilt naturleg at det går ein del tid og ressursar til den nye situasjonen rundt asylsøkarane, forklarer Obtinario.

Asylsøkarar har rett til helsehjelp på lik linje med resten av befolkninga. Det er anbefalt frå Helsedirektoratet at dei skal gjennom ei helseundersøking. Å ta blodprøvar er ein del av helseundersøkinga.

Førre veke gjekk Odd Wiik til legesenteret for å ta obligatoriske prøvar før han skal opererast i skuldrene i Haugesund tidleg i april. Om han skulle bestilt ein vanleg time på laboratoriet, ville det ikkje vore plass til han før den første veka i april. Det ville vore for seint med tanke på å få tatt prøvane i riktig tid før operasjonen.

Wiik fekk først beskjed om at det ikkje lot seg gjere å ta prøvane i Sauda innan tidsfristen. Då legesenteret forstod at det var eit tilfelle som krav rask behandling, var det likevel plass til å gi Wiik time i morgon, onsdag.

– Me skal alltid hjelpe dei som treng hjelp med det same med tanke på slike tilfelle. Det er policyen me har. Det som skjedde her var ein uheldig situasjon, og me jobbar for at tilbodet alltid skal vere godt nok. Det er særleg for kreftpasientar det er utfordrande i dag, fordi dei regelmessig må ta prøvar før behandling, seier Obtinario.

Odd Wiik er letta over at det opna seg ein moglegheit for å ta dei nødvendige prøvane i Sauda, slik at han slepp å ta turen til Haugesund også for dei.

– Først fekk eg beskjed om at det ikkje var time til meg før 5. april. Då dei ringte opp og sa det likevel var ledig, var det ei stor lette. Det er mykje greiare for meg å gjere det her i staden for å måtte reise til Haugesund, seier Wiik.

Vil du lese meir? Last ned eavisa her eller sjå papiravisa.