PÅ SAKA: Teknisk etat vil arbeide med saken til utbetringar er gjort, heiter det på kommunen sine heimesider. (Foto: Siri Åbø Wiersen)
PÅ SAKA: Teknisk etat vil arbeide med saken til utbetringar er gjort, heiter det på kommunen sine heimesider. (Foto: Siri Åbø Wiersen)

Vasslekkasje på Saua Gard

Klokka 08.00 i dag fekk kommunen melding om brot på vassleidningar i Saua Gard.

Ifølge Sauda kommune sine heimesider kjem det til å ta nokre timar å fikse det, men det blir jobba med saken til utbetring er gjort.

Ryfylke kjem tilbake med meir.