SATSAR ALT: Camilla Åkre flyttar C-54 inn i Selvig-bygget. Fredag jobba Steinar Selvig (i bakgrunnen) og fleire andre med å rydde ut og pakke ned det som stod igjen etter deira drift. (Foto: Even Emberland)
SATSAR ALT: Camilla Åkre flyttar C-54 inn i Selvig-bygget. Fredag jobba Steinar Selvig (i bakgrunnen) og fleire andre med å rydde ut og pakke ned det som stod igjen etter deira drift. (Foto: Even Emberland)

Flyttar inn i Selvig-bygget

C-54 jobbar med å flytte inn i Selvig-bygget. Butikkeigar Camilla Åkre vil satse som aldri før.

Det var på tysdag i førre veke at C-54 fekk klarsignal til å flytte inn i Selvig-bygget. Alt på torsdag starta butikkeigarane, ekteparet Camilla Åkre og Bjørn Åkre, flytteprosessen. Målet er å opne den nye butikken innan 1. oktober i haust.

– Hovudsakleg flyttar me for å bli meir synlege og vere meir til stades for kundane. Det er også kjekt å vere med på å fylle sentrum og gi liv igjen til bygget, seier Camilla Åkre.

Åkre og ektemannen tok over C-54 i september i fjor, etter at den tidlegare eigaren Anne-Grethe Fiveland hadde drive interiørbutikken sidan 2007. Det skjedde etter at Åkre i fleire år hadde tenkt tanken om å starte butikk for seg sjølv, men det var først då Fiveland var på utkikk etter ein arvtakar at ho såg moglegheita.

– Eg synest eg får utruleg mykje igjen av å drive butikk. Det er ikkje bare sjølve butikkdrifta, men samtalar og møte med kundar og dei som kjem innom. Det gir meg mykje energi, det er blide folk og imøtekommande kundar. Det har gått jamt oppover det året me har drive, og me merkar at fleire og fleire kjem innom og handlar, seier butikkeigaren.

Åkre har for augneblinken permisjon frå jobben som hjelpepleiar i kommunen. Med flyttinga av butikken, ser ho seg ikkje tilbake.

– Me bestemte oss for at eg skal seie opp jobben i kommunen på grunn av butikken nå som me flyttar. Nå satsar me alt. Dei positive tilbakemeldingane frå kundar er med på å gjere at me tør å satse meir nå, i tillegg til at me fleire gonger i veka høyrer at kundar gløymer oss litt ut på grunn av plasseringa vår, forklarer Åkre.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.