STÅR FERDIG: I Vanvik har Fjordguten ungdomslag brukt 1 900 dugnadstimar på å pussa opp det nær hundre år gamle forsamlingshuset sitt på Fatland. I dag, åtte månader etter arbeidet starta, er ungdomslaget overbevist om at dei nå har det finaste forsamlingshuset i mange mils omkrins. (Foto: Privat)
STÅR FERDIG: I Vanvik har Fjordguten ungdomslag brukt 1 900 dugnadstimar på å pussa opp det nær hundre år gamle forsamlingshuset sitt på Fatland. I dag, åtte månader etter arbeidet starta, er ungdomslaget overbevist om at dei nå har det finaste forsamlingshuset i mange mils omkrins. (Foto: Privat)

Skeina opp ungdomshuset sitt

I Vanvik meiner Fjordguten ungdomslag at dei nå har det finaste forsamlingshuset i mange mils omkrins.

– Det er blitt så fint! Me er skikkeleg stolte. Huset er gammalt, men har fått ein moderne stil. Eg meiner det heilt klart er det finaste forsamlingshuset i Sauda og Suldal, seier Amund Fattnes, leiar i Fjordguten ungdomslag i Vanvik.

Fredag 14. oktober inviterer ungdomslaget til innviingsfest i det oppgraderte og nyoppussa ungdomshuset på Fatland, like ved nedkjøringa mot Vanvik.

Ungdomshuset Tunet i Vanvik blei truleg bygd ein gong rundt 1920, og nærmar seg snart hundre år. Fattnes fortel at det 200 kvadratmeter store forsamlingshuset har vore prega av tidas tann og slitasje, og at ein lenge har ønska å pussa opp bygget. Ei arbeidsgruppe blei nedsett, og ein treparts-finansieringsplan blei lansert.

– Suldal kommune gjekk inn med ein halv million kroner. Me i ungdomslaget skulle bidra med ein halv million, og så satsa me på tippemidlar på ei halv million kroner, forklarer Fattnes.

Ungdomslaget sin halve million handlar om pengegåver, rabattar, sponsing og ikkje minst mange hundre timar med dugnad.

6. januar starta arbeidet med å riva ut salen i det 170 kvadratmeter store allrommet i bygget. Arbeidet pågjekk utover vinteren, våren og sommaren og tidleg hausten år.

– Me er 110 innbyggarar i Vanvik, og me har hatt heile 66 forskjellige personar innom på dugnad. Det vitnar om eit stort engasjement for forsamlingshuset, som alle, både unge og gamle, har eit forhold til. Ungdomshuset har i alle år fungert som eit bindeledd mellom folk i ulike aldrar og med ulike interesseområde, påpeikar Fattnes.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.