HEIT MÅNAD: Årets september er den varmaste sidan målingane starta i Sauda i 1928. Middeltemperaturen var 15,2 grader, som er fire grader varmare enn normalen. Sommartemperaturane blei blant anna brukt til bading i Bakkadalen, midt i september. (Foto: Ingvil Bakka)
HEIT MÅNAD: Årets september er den varmaste sidan målingane starta i Sauda i 1928. Middeltemperaturen var 15,2 grader, som er fire grader varmare enn normalen. Sommartemperaturane blei blant anna brukt til bading i Bakkadalen, midt i september. (Foto: Ingvil Bakka)

Rekordvarm september

September 2016 er den varmaste septembermånaden i Sauda sidan målingane starta i 1928.

Temperaturrekordane stod for fall på rekke og rad i forrige månad. Middeltemperatur i september var 15,2 grader. Dette er heile 0,5 grad høgare middeltemperatur enn den førre rekorden, som var i september 1999. Då var middeltemperaturen 14,7 grader.

Det blei også sett ny septemberrekord når det gjeld maksimumstemperatur. Den 9. september blei det offisielt målt 26,5 grader i Sauda. Den førre rekorden var 26,2 grader, som blei målt i september 2002.

I tillegg til at det blir målt maksimumstemperatur i løpet av ein månad, blir det også målt minimumstemperatur. Med andre ord, den kaldaste temperaturen som offisielt blir målt i løpet av månaden. Også her blei det sett ny rekord i september. 7,6 grader er den nye rekorden.

Årets september har vore svært mykje varmare enn kva månaden normalt er i Sauda. Vanligvis er middeltemperaturen i september 11,2 grader. Årets september har med andre ord hatt heile fire grader høgare middeltemperatur enn kva saudabuane er vane med.

Middeltemperatur for årets september er faktisk høgare enn kva den varmaste dagen i september 1986 var. Då var maksimumstemperaturen 14,4 grader den månaden. I 1986 blei det også målt den lågaste middeltemperaturen for september. Middeltemperaturen den månaden var 8,2 grader, noko som er fattige 0,6 grader høgare enn minimumstemperaturen i forrige månad.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.