BLIR FORESLÅTT LAGT NED: Rådmannen vil frå og med neste skuleår legge ned introklassane i Sauda kommune, her representert ved elevane Ahmad Sliman Alshamri, Mohammed Ridha Waad, Sumayo Ahmed Abdi, Furqan Ahmad Alawad, Rahaf Ali Sameer Alhashem, Yasamin Jawad Alawad ved Fløgstad skule. (Foto: Even Emberland)
BLIR FORESLÅTT LAGT NED: Rådmannen vil frå og med neste skuleår legge ned introklassane i Sauda kommune, her representert ved elevane Ahmad Sliman Alshamri, Mohammed Ridha Waad, Sumayo Ahmed Abdi, Furqan Ahmad Alawad, Rahaf Ali Sameer Alhashem, Yasamin Jawad Alawad ved Fløgstad skule. (Foto: Even Emberland)

Kan miste klassetilbod

I grunnskulen vil rådmannen redusere driftsramma tilsvarande tre stillingar. Samtidig vil han legge ned introklassane. – Det er mogleg, men det blir veldig utfordrande, seier kommunalsjefen.

Alle tenestesektorar i Sauda kommune blir ramma av rådmannen sitt budsjettforslag. Det kom fram frå Wictor Juul sin presentasjon onsdag ettermiddag. Under oppvekst og kultur er det foreslått å totalt kutte med rundt seks millionar kroner.

I skulesektoren vil ein mellom anna frå neste skuleår legge ned introduksjonsklassane for asylsøkarbarn, asylsøkarungdom og flyktningar som har fått busetting i kommunen.

– Først må me avvente kva politikarane vedtar. Basert på deira vedtak blir det opp til oss å lage eit best mogleg tilbod for alle elevane, det gjeld også for elevane som treng eit meir tilpassa opplegg etter opplæringslova, seier Jakob Svandal, kommunalsjef oppvekst og kultur.

I dag er det tre introklassar i Sauda, fordelt på Fløgstad skule, Risvoll skule og Sauda ungdomsskule. Rektor ved Fløgstad skule, Anne Vikeså Solbakken, er tydeleg på at ho og skulen ikkje ønsker å legge ned introklassen ved Fløgstad skule.

– Me ser at introklassen fungerer veldig bra. Der jobbar dei veldig mykje med norsk språk og grunnleggande kompetanse, og det gir dei betre føresetnadar til å meistre kvardagen. seier Solbakken.

– Kva konsekvensar vil det få om ein legg ned introklassen?

– Det er meir effektivt for oss å ha introklasse med éin lærar. Hadde elevane vore spreidde i ordinære klassar, hadde ikkje éin lærar klart å «serve» alle i dei forskjellige klassane med så tett oppfølging som i dag. Blir introklassen lagt ned, har me ikkje moglegheit til å følge dei opp så tett som nå. Det er også store forskjellar på elevane i introklassen, og set ein dei i ordinære klassar vil dei faglege nivåforskjellane bli endå større. Då blir det meir utfordrande å ha timar og undervisning som alle drar nytte av.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.