MODERAT SJØ: Ved kaien i Sauda sentrum held vasstanden seg under kainivå torsdag klokka 10. (Foto: Frank Waal)
MODERAT SJØ: Ved kaien i Sauda sentrum held vasstanden seg under kainivå torsdag klokka 10. (Foto: Frank Waal)

Ingen flom i Sauda

Ekstremt høg vasstand skapar utfordringar ved kysten. I Sauda flommar det ikkje over.

Fram til lunsj i dag, torsdag, er det venta at vasstanden er på sitt høgaste på Vestlandet. I forkant blei det åtvara om at folk held seg unna kaier.

I Sauda har kaien ved sentrum blitt sperra av, men det er kun moderat vasstand i fjorden. Sjøen held seg under kainivå. Det er varsla at vasstanden skal avta i løpet av dagen.

I både Stavanger og Bergen skal vasstanden torsdag formiddag gå over kainivå og folk blir bedt om å halde seg borte frå kaiområdet.