Risvoll skule blei føreslått lagt ned av dåverande rådmann Wictor Juul i 2017. Då gav kommunestyret sitt nei til forslaget, og Sp og Ap viste mellom anna til kva dei hadde lova veljarane før lokalvalet i 2015. Av valprogramma til både Ap og Sp foran årets val, kjem det fram at dagens kommunestyrefleirtal ikkje vil låse seg til å garantere for ei vidare fredning av dagens skulestruktur. Arkivfoto.
Risvoll skule blei føreslått lagt ned av dåverande rådmann Wictor Juul i 2017. Då gav kommunestyret sitt nei til forslaget, og Sp og Ap viste mellom anna til kva dei hadde lova veljarane før lokalvalet i 2015. Av valprogramma til både Ap og Sp foran årets val, kjem det fram at dagens kommunestyrefleirtal ikkje vil låse seg til å garantere for ei vidare fredning av dagens skulestruktur. Arkivfoto.

Risvoll skule i faresonen

Rådmann Wictor Juul vil 31. januar legge fram forslag som kan bety endringer i skulestrukturen i kommunen, der elevar ved Risvoll skule kan bli flytta til andre skuler

– Eg kan ikkje seie mer på dette tidspunkt, men kan bekrefte at endringer i skulestrukturen er blant dei tiltak som vil bli vurdert. Men ingenting er beslutta, seier han til Ryfylke tirsdag morgon.