TILBAKESTEG: Barnehagestyrar Berit Haustavik føler at mange års arbeid med å gi den statusen barnehagar fortener, blir reversert gjennom rådmannens forslag til omorganisering. (Foto: Frank Waal)
TILBAKESTEG: Barnehagestyrar Berit Haustavik føler at mange års arbeid med å gi den statusen barnehagar fortener, blir reversert gjennom rådmannens forslag til omorganisering. (Foto: Frank Waal)

Føler statusen blir svekka

Barnehagestyrar Berit Haustavik reagerer på at barnehagane risikerer å bli nedgraderte til avdelingar, medan skulane skal bestå som einingar.

I sitt forslag til organisering av Sauda kommune foreslår rådmannen å halvere talet på einingar i kommunen. Nokre einingar blir slått saman. Andre einingar blir gjort om til avdelingar. Rådmannen foreslår at dei kommunale skulane består som einingar, men at dei tre kommunale barnehagane blir gjort om til avdelingar.

Dette får mange tilsette i barnehagesektoren til å reagere.

– Det går på statusen, seier barnehagestyrar i Veslefrikk barnehage, Berit Haustavik.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.