GOD TONE: Både dei tilsette, her ved tillitsvald Kjetil Mæhle (nummer to frå venstre), Hans Werdal Tveit, Lene Olsen Håheimsnes og Tore Bjørstad, og leiinga er godt fornøgde med at samtlige ved Djuvik Maskinering frå og med i går var tilbake i full jobb. Det er brørne Jan Harald Djuvik (til venstre) og Bjørn Idar Djuvik (til høgre) som eig bedrifta. (Foto: Even Emberland)
GOD TONE: Både dei tilsette, her ved tillitsvald Kjetil Mæhle (nummer to frå venstre), Hans Werdal Tveit, Lene Olsen Håheimsnes og Tore Bjørstad, og leiinga er godt fornøgde med at samtlige ved Djuvik Maskinering frå og med i går var tilbake i full jobb. Det er brørne Jan Harald Djuvik (til venstre) og Bjørn Idar Djuvik (til høgre) som eig bedrifta. (Foto: Even Emberland)

Tilbake i full jobb

Sidan tilsette blei delvis permitterte har pilene peika opp for Djuvik Maskinering. Denne veka er alle tilbake for fullt.

Den siste veka i november såg Djuvik Maskinering seg nøydde til å delvis permittere 11 av 15 tilsette grunna lite arbeid. Deira permitteringsgrad var på 60-80 prosent. Sidan permitteringane har ein gradvis trappa opp arbeidsstyrken igjen, og frå og med denne veka er alle tilsette ved Djuvik Maskinering tilbake i full jobb.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.