*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
STOR INTERESSE: Basert på interessa som er vist, trur eigedomsmeklar Jan Erik Østbø (innfelt) på drift i fjordhotellet før sommaren. (Foto: Even Emberland)

Fjordhotellet ute for sal

Sauda Fjordhotell er lagt ut for sal med prisantyding på 4,8 millionar kroner

Sauda Fjordhotell er lagt ut for sal, etter at eigarane av bygget slo eigedomsselskapet konkurs.

Prisantydinga på bygget er sett til 4,8 millionar kroner. Det er Eiendomsmegler 1 som står for salet og i følge annonsa blir bygget selt fullt møblert, minus nokre måleri som ikkje følger med i handelen.

Det blir opplyst i annonsa at bygget er eit konkursbo og at det blir selt utan at det følger med ein leigeavtale for bygget.

I tillegg til 26 hotellrom følger det også med ni enkle hytter som ble oppført på slutten av 80-talet. Sjølve hotellbygningen er frå 1913.