UNGDOMSKLUBB: Leiar i ungdomsrådet i Sauda, Simen Hansen Lunde, krev at det blir laga ungdomsklubb i nye Folkets Hus. (Foto: Edd Meby)
UNGDOMSKLUBB: Leiar i ungdomsrådet i Sauda, Simen Hansen Lunde, krev at det blir laga ungdomsklubb i nye Folkets Hus. (Foto: Edd Meby)

– Ikkje gløym oss unge i nye Folkets Hus

Ungdomen er lova ei tilbod i Folkets Hus. Nå krev ungdomsrådet at politikarane held kva dei har lova.

– Vi forventar at kommunen hugsar kva den tidlegare har sagt, seier leiar i Sauda Ungdomsråd, Simen Hansen Lunde, som påpeika dette i rådet sitt siste møte 13. februar.

– Vi fekk då ei digital omvising i Folkets Hus, der vi såg kva planane er. Vi reagerte på at det ikkje var noko snakk om kva tilbod vi skulle ha der, seier han.

– Kva bør kommunen nå gjere?

– Vi meiner saka bør opp i kommunestyret i mars, slik at politikarane kan bekrefte det dei tidlegare har sagt. Dei kan ikkje bare gløyme oss.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.