Inni Holm Wembstad.
Inni Holm Wembstad. Foto: Even Emberland.

Turistane må over elva

To bruer må byggast for å lose gruveturistane forbi rasfarleg område i Allmannajuvet.

Sauda kommune har som mål at gruvestien i Allmannajuvet skal bli klar til sommaren. I dag er sinkgruvene ikkje tilgjengelege for turistar på grunn av at delar av stien er øydelagt av ras. Eit omfattande rassikringsarbeid er sett i gang for å gjere stien trygg.

Nå gir Sauda kommune opp å rassikre området nær røyrgata.

På denne sida finn du heile tida siste nytt om Allmannajuvet.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.