LÅGE TAL: For Sauda vidaregåande skule er det for skuleåret 2017/2018 særleg talet på søkarar til ordinær studiespesialisering som vekker oppsikt samanlikna med tidlegare år. (Illustrasjonsfoto: Even Emberland)
LÅGE TAL: For Sauda vidaregåande skule er det for skuleåret 2017/2018 særleg talet på søkarar til ordinær studiespesialisering som vekker oppsikt samanlikna med tidlegare år. (Illustrasjonsfoto: Even Emberland)

Svært få vil gå studiespesialisering i Sauda

– Det er eit ekstremt lågt tal, seier rektor om dei 16 primærsøkarane til ordinær studiespesialisering. Likevel er han ikkje overraska.

For Sauda vidaregåande skule er det for skuleåret 2017/2018 særleg talet på søkarar til ordinær studiespesialisering som vekker oppsikt samanlikna med tidlegare år. Der det for andre og tredje klasse er høvesvis 32 og 35 primærsøkarar, er det bare 16 personar som har søkt ordinær studiespesialisering i første klasse.

Waage-Pettersen opplyser at det sannsynlegvis er fleire grunnar til det låge søkartalet, men han peiker særleg på ein faktor som lenge har vore visst, at kullet med tiandeklassingar ved Sauda ungdomsskule er lite.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.