LANDBRUKSPRIS: Landbruket i Rogaland sin heiderspris 2016 blei i går delt ut til Dagfinn og Stephanie Birkeland. (Foto: Frank Waal)
LANDBRUKSPRIS: Landbruket i Rogaland sin heiderspris 2016 blei i går delt ut til Dagfinn og Stephanie Birkeland. (Foto: Frank Waal)

Heiderspris til Dagfinn og Stephanie

Landbruket i Rogaland har i år gitt sin heiderspris til Dagfinn og Stephanie Birkeland. – Ekstra kjekt at ein landbrukspris går til Sauda, meiner landbruksdirektøren i Rogaland.

Kvart år går dei ulike landbruksorganisasjonane i Rogaland saman for å dele ut ein heiderspris. Dei prøver å finne ein kandidat i Rogaland som har utmerka seg innan landbruket.

Ikkje bare gjennom dyktigheit på eigen gard, men ein kandidat som også er eit forbilde for andre innan landbruket og som i tillegg har jobba for landbruket utad gjennom uselvisk innsats.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.