VIL HA FLEIRE HYTTER: Grunneigarane planlegger utbygging av hyttefelt på sine eigedommar i Nordstøldalen. Frå venstre: Asle Rafdal (Ryfylke Bygg, tiltakshavar), Lars Reidar Fosstveit, Hallgeir Amdal, Elfinn Birkeland, Halvard Rød, Leif Sandnes (representerer Hellerdal/Fosstveit-familien), Ingunn Varanes-Meland (Kon-Sul) og Arne Espeland (Kon-Sul). (Foto: Ingvil Bakka)
VIL HA FLEIRE HYTTER: Grunneigarane planlegger utbygging av hyttefelt på sine eigedommar i Nordstøldalen. Frå venstre: Asle Rafdal (Ryfylke Bygg, tiltakshavar), Lars Reidar Fosstveit, Hallgeir Amdal, Elfinn Birkeland, Halvard Rød, Leif Sandnes (representerer Hellerdal/Fosstveit-familien), Ingunn Varanes-Meland (Kon-Sul) og Arne Espeland (Kon-Sul). (Foto: Ingvil Bakka)

Vil opna for 100 nye hytter

Grunneigarane er einige om alle forhold knytt til to nye reguleringsplanar i Nordstøldalen.

– I planen ligg det inne rundt 100 nye hyttetomter. Viss ein rundt reknar to millionar for kvart hytte, snakkar me om ei svært god omsetning på hyttemarknaden og i næringslivet i Sauda, seier Asle Rafdal.

Han er dagleg leiar i Ryfylke Bygg, saudafirmaet som er tiltakshavar for den eine reguleringsplanen for den framtidige hytteutbygginga i Nordstøldalen.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.