KULTURMINNEPLAN: Sauda sentrum vil vere eit naturleg tema når ein lokal kulturminneplan skal bli laga. (Foto: Edd Meby)
KULTURMINNEPLAN: Sauda sentrum vil vere eit naturleg tema når ein lokal kulturminneplan skal bli laga. (Foto: Edd Meby)

Vil verne om saudahistoria

Nå skal Sauda kommune utarbeide ein betre oversikt over gamle bygningar med historisk verdi.

Riksantikvaren har gitt 100 000 kroner til Sauda kommune. Kommunen søkte om pengane for å lage ein kulturminneplan.

– Me har mange bygningar i Sauda med historisk verdi. Men me manglar ein samla plan som viser ein oversikt over dette. Ein kulturminneplan skal også vere eit verktøy slik at me kan ta betre vare på kulturminnene våre, seier kultursjef Åshild Marie Øverland.

Dei meste kjente kulturminnene i Sauda er knytt til industri og vasskraft. Men ifølge kultursjefen er det óg ei rekke andre bygningar som også er kulturminner.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.